Werkwijze

In het intakegesprek verkennen wij de problematiek en formulieren een voorlopige hulpvraag. Hoe lang je hulp nodig hebt hangt af van verschillende factoren, zoals de samenhang van je problemen en het doel dat je met de gesprekken wilt bereiken. Dit wordt in overleg met jou bepaald.

In de begeleiding wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in jou als persoon en in jouw problematiek. Hoe zijn de problemen ontstaan, wat zijn jouw ideeën over jezelf en anderen, hoe ziet jouw overlevingsstrategie eruit, wat zijn jouw sterke kanten, waar liggen jouw (on)mogelijkheden, etc. De verantwoordelijkheden die je in jouw leven gedragen hebt en de tekorten die er ontstaan zijn, worden besproken. Het is van belang dat je hiervoor erkenning krijgt. Je zult ontdekken dat door het verkrijgen van inzicht en erkenning je jezelf beter gaat begrijpen: het begin van verandering…….
……..het creëert andere perspectieven en geeft nieuwe keuzemogelijkheden.

De nieuwe balans wordt gevonden als je in actie komt om beweging te brengen in jouw situatie, deze ontstaat door:

  • onder woorden te brengen wat er in je leeft;
  • jouw gevoelens onder ogen zien en ontdekken waar deze voor staan;
  • jouw behoeften / verlangens (h)erkennen en onder woorden te brengen;
  • de belangen van de ander te (h)erkennen en hier rekening mee te houden;
  • de dialoog met de ander aan te gaan;
  • relaties met anderen betrouwbaar te maken;
  • breuken uit het verleden om te buigen naar bronnen van vertrouwen;
  • vertrouwen in jezelf op te bouwen;
  • je probleemoplossend vermogen vergroten;
  • zoeken naar de betekenis van je leven, etc.